Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: “Tôi không tính toán từng đồng, không đòi phải thối lại”

0

“Tôi đồng ý với việc anh Vũ nhận nhiều hơn tôi. Tôi không tính toán chi li từng đồng, cũng không đòi phải thối lại… Làm sao để vụ việc được giải quyết nhanh chóng” – bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả